Giới thiệu

Công ty TNHH Khí Công nghiệp Phú Thịnh (Phuthinhgas) là một đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm khí tinh khiết, khí công nghiệp, khí hỗn hợp,…

Chất lượng sản phẩm là yếu tố cấu thành nên uy tín của chúng tôi chính vì thế, chúng tôi luôn nhập khẩu hàng hóa từ những cơ sở uy tín đến từ các quốc gia lớn như Singapore, Myanmar, Mỹ, Thổ Nhĩ.

Những sản phẩm do Phuthinhgas cung cấp lĩnh vực chuyên biệt như dầu khí, y tế, phân tích thí nghiệm, công nghiệp, thủy sản, dược phẩm hay hóa chất.

Công ty TNHH Khí Công nghiệp Phú Thịnh (Phuthinhgas) là một đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm khí tinh khiết, khí công nghiệp, khí hỗn hợp,…

Chất lượng sản phẩm là yếu tố cấu thành nên uy tín của chúng tôi chính vì thế, chúng tôi luôn nhập khẩu hàng hóa từ những cơ sở uy tín đến từ các quốc gia lớn như Singapore, Myanmar, Mỹ, Thổ Nhĩ.

Những sản phẩm do Phuthinhgas cung cấp lĩnh vực chuyên biệt như dầu khí, y tế, phân tích thí nghiệm, công nghiệp, thủy sản, dược phẩm hay hóa chất.